Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia drogowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

Bitumiczna masa BORNIT® Randflex

obraz

BORNIT® Randflex jest modyfikowaną polimerami emulsją bitumiczną ze specjalnymi wypełniaczami służącą do uszczelnienia krawędzi nawierzchni bitumicznej leżącej powyżej pobocza.

Materiał jest odporny na oddziaływanie pogody i promieniowania UV. Bezrozpuszczalnikowy materiał tworzy po wyschnięciu rozciągliwe i elastyczne zamknięcie krawędzi nawierzchni przeciw penetracji przez wodę powierzchniową. Dzięki tiksotropowej konsystencji można uzyskać większe grubości warstwy materiał rzędu 40 g/cm na metr bieżący.

Zakres zastosowania

BORNIT® Randflex wbudowywany na zimno na krawędź jezdni jako ochrona przeciw penetracji przez wodę powierzchniową. Krawędź nawierzchni asfaltowej należy w obszarze zakrętów jednostronnie i obustronnie w przypadku nienachylonej nawierzchni zabezpieczyć za pomocą zwiększenia ilości lepiszcza w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami. BORNIT® Randflex ma bardzo dobrą przyczepność również w przypadku większych grubości na poziomych i pionowych powierzchniach. Drobne rysy i pory są przez ten materiał szczelnie wypełnione i zakryte. Materiał można korzystnie i efektywnie wbudować maszynowo na całą powierzchnię krawędzi nawierzchni za pomocą Flexomatu 3.1 wyposażonego w moduł krawędziowy. Za pomocą tego urządzenia można w ciągu godziny zabezpieczyć około 600 mb krawędzi jezdni.

Zalety
  • gotowy do użycia i wbudowywany na zimno
  • charakteryzujący się wysoką przyczepnością do podłoża
  • po wyschnięciu tworzy pewne zabezpieczenie porów krawędzi nawierzchni jezdni
  • przyjazny dla środowiska, gdyż nie zawiera rozpuszczalników
Dane produktu

Rodzaj

Podstawowy składnik

Rozpuszczalnik

Kolor

Gęstość

Odporność na temperaturę

Konsystencja

Aplikacja

Temperatura wbudowania

Temperatura otoczenia

Magazynowanie

Czas magazynowania

 Czyszczenie

 Rozcieńczanie

Klasa zagrożenia

Kod produktu GISBAU

modyfikowana polimerami emulsja bitumiczna

emulsja bitumiczna, latex

brak

czarny

ok. 1,20 g/cm3

ok. +100 0C wg AIB

gęsta tiksotropowa

BORNIT® Flexomat 3.0 + Moduł krawędziowy

 od +5 0C do maksymalnie +35 0C

nie poniżej  +5 0C, chronić przed mrozem              

w oryginalnie zamkniętych pojemnikach co najmniej 6 miesięcy

niezaschnięty wodą, wyschnięty za pomocą Bitumreiniger albo Multiclean

Woda

Brak

BBP 10

Aplikacja

Podłoże może być lekko wilgotne, ale nie mokre, musi być czyste, wolne od kurzu i wszystkich elementów, które mogą być antyadhezyjne (np. olej, tłuszcz, paliwo, resztki farb, resztki betonu itp.).

Generalnie należy wbudowywać materiał w temperaturach +5 0C i przy relatywnie suchej pogodzie.

Wbudowanie maszynowo:

Za pomocą urządzenia BORNIT® Flexomat 3.1 z modułem krawędziowym można bardzo szybko i efektywnie zabezpieczyć dłuższe odcinki krawędzi nawierzchni za pomocą BORNIT® Randflex. Materiał jest aplikowany pod ciśnieniem przez dyszę ramienia modułu krawędziowego, gdzie zostaje upłynniony i dzięki temu wnika głębiej w pory krawędzi nawierzchni. Równocześnie materiał jest na powierzchni równomiernie i trwale nałożony w wymaganej grubości.

Uwaga: całkowite wyschnięcie materiału może trwać w niektórych przypadkach dłużej niż jeden dzień i jest zależne od warunków pogodowych i nałożonej grubości. Jednak tworzy się w krótkim czasie (ok. 15 minut) cienka odporna na deszcz warstwa na powierzchni BORNIT® Randflex. Ewentualne opady deszczu nie mają żadnego negatywnego wpływu na uszczelnienie. W czasie zimnej i wilgotnej pogody czas schnięcia materiału ulega wydłużeniu.
Zużycie

Nachylone powierzchnie:

Minimum 50 g/cm grubości warstwy i metr bieżący względnie 0,5 kg/mb przy 10 cm szerokości krawędzi co odpowiada 40 g/cm

Poziome powierzchnie:

Warstwowe uszczelnienie na 10 cm szerokości minimum 190 g/mb co odpowiada 150 g na mb wymaganych przez WT.

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych pojemnikach około 6 miesięcy. Chronić produkt przed mrozem!

Utylizacja

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 080409 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).

Uwagi

Wraz z publikacją niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące tego produktu przestają być ważne. Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju techniki. Zwracamy uwagę, że zależnie od stanu obiektu budowlanego mogą być konieczne odstępstwa od sposób u aplikacji. Jeśli podane w niniejszej instrukcji informacje nie są uregulowane indywidualnymi umowami są niezobowiązujące i nie mogą być powodem roszczeń. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian

Forma dostawy

Hobok 30 kg ................... 18 hoboków na palecie

Przykłady zastosowania