Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia drogowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

Zalewa asfaltowa na gorąco BORNIT® TL

obraz

Stan: 17 lipiec 2002

Zalewa asfaltowa na gorąco BORNIT® TL jest produkowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, mineralnych substancji wypełniających i dodatków organicznych. Jest topliwą masą do zalewania na gorąco cechująca się rozciągliwością wynoszącą min. 5 mm w temperaturze –20° C. Jakość produktu jest zgodna z „Technicznymi warunkami dostaw asfaltowych zalew drogowych (mas zalewowych)” (TL bit Fug 82). Produkt odpowiada wymaganiom aktualnego projektu „Dodatkowych technicznych warunków wypełniania szczelin w nawierzchniach drogowych” (ZTV-Fug-StB), część 1.

Zastosowanie

Zalewa asfaltowa na gorąco BORNIT® TL służy do uszczelniania szczelin w nawierzchniach betonowych i asfaltowych, w elementach betonowych w budownictwie naziemnym i podziemnym, w konstrukcjach dylatacji w warstwach z mieszanek mineralno-asfaltowych (z lanego asfaltu lub betonu asfaltowego) i do naprawy warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (np. do uszczelniania spękań).

Dane produktu

Rodzaj asfaltowa zalewa drogowa: (masa zalewowa)
Podstawowy składnik: asfalt
Kolor: czarny
Gęstość przy 20° C: 1,10 g/cm³
Konsystencja: po podgrzaniu produkt płynny
Aplikacja: konewką
Temperatura zalewania: ok. 150° C
Punkt mięknienia wg PiK: > 85° C
Skłonność do sedymentacji: <3,0 % (m/m)
Trwałość kształtu w wysokiej temperaturze otoczenia 45° C w ciągu  24 godz.: <6,5
Trwałość kształtu w niskiej temperaturze otoczenia (test z upadkiem 4 kul o temperaturze -20° C z wysokości 5 m): 3-4 (kule nie uszkodzone)
Wydłużalność i przyczepność w temperaturze -20° C: >5,0 mm
Spływność (60° C, 5 godz.): <5,0 mm
Magazynowanie: chronić przed promieniowaniem słonecznym i wilgocią
Czas magazynowania: w oryginalnie zamkniętych pojemnikach co najmniej 6 miesięcy. Trzymać z dala od źródeł ognia!
Klasa zagrożenia wg VbF1): brak

Zalewa asfaltowa na gorąco BORNIT® TL cechuje się wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury. Produkt jest odporny na działanie wody i soli drogowej, nie przepuszcza wody i nie starzeje się. Parametry produktu są zgodne z „Technicznymi warunkami dostawy asfaltowych zalew drogowych(mas zalewowych)” (TL bit Fug 82).

Aplikacja

Szczeliny przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza. Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową koniecznie jest naniesienie środka gruntującego na boczne ścianki szczeliny.

Po wyjęciu zalewy z opakowania (pojemnik lub karton) należy ją wstępnie rozdrobnić i włożyć do kotła. Należy przestrzegać aby nie przekraczać maksymalnej temperatury podgrzewania wynoszącej 180° C.

Mieszać zalewę (masę) mieszadłem, aby uniknąć lokalnego przegrzania i osadzania się na ściankach kotła skoksowanej zalewy. Stapiać jedynie taką ilość zalewy (masy), która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

W razie deszczu należy przerwać zalewanie!

Zużycie

Zużycie zalewy asfaltowej na gorąco BORNIT® TL wynosi ok.1,1 kg/litr objętości szczeliny.

Magazynowanie

W zamkniętych oryginalnych pojemnikach produkt może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy. Chronić kartony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wilgocią!

Utylizacja

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).

Uwagi

Wraz z publikacją niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu przestają być ważne.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju techniki. Wyboru sposobu aplikacji należy dokonywać jednak w zależności od stanu obiektu. Należy uwzględnić szczególne przypadki związane ze specyfiką miejsca aplikacji. Z powyższych danych technicznych nie wynikają żadne zobowiązania prawne.

Forma dostawy

Karton 25 kg ..................... 32 kartonów na palecie

Przykłady zastosowań

instrukcja-techniczna-asfaltowa-zalewa-drogowa.pdf