Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia kubaturowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT BR (Bitumenreiniger)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT BR (Bitumenreiniger) służy do usuwania zabrudzeń bitumicznych z powierzchni i narzędzi.

Zastosowanie produktu

BORNIT -Środek czyszczący do bitumu nanieść i po krótkim czasie oddziaływania na zanieczyszczonej powierzchni wytrzeć. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń czynność tę powtórzyć. BORNIT BR (Bitumenreiniger) zawiera środek rozpuszczający. W przypadku materiałów wrażliwych na działanie rozpuszczalnika takich jak guma, niektóre tworzywa sztuczne, lakiery itp., należy wcześniej sprawdzić działanie tego środka.

Dane techniczne produktu w skrócie

Typ Środek służący do czyszczenia powierzchni zabrudzonej bitumem
Podstawa Benzyna lakowa
Kolor Przeźroczysty
Gęstość przy 20°C 0,77 - 0,78 g/cm³
Konsystencja Ciekła
Nanoszenie Za pomocą pędzla
Przechowywanie Nie jest wrażliwy na działanie mrozu, w miejscu suchym i chłodnym
Składowanie W oryginalnie zamkniętych pojemnikach minimum 6 miesięcy. Trzymać z dala od źródeł zapalnych!
Zgodnie z przepisami BHP Zapalny
GISBAU kod produktu GG 60
VOC Zawartość < 780g/l

Obróbka

BORNIT Bitumenreiniger należy nanieść na zabrudzone podłoże. Po odpowiednio długim czasie oddziaływania należy zabrudzone podłoże wytrzeć. W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy procedurę powtórzyć. Podczas obróbki należy zadbać o wietrzenie pomieszczenia! Należy przestrzegać środków bezpieczeństwa opisanych na etykiecie.

Zużycie

Zużycie jest zależne od porowatości podłoża i stopnia zanieczyszczenia. Przechowywanie w miejscu suchym i chłodnym

Ochrona zdrowia

Chronić produkt przed dziećmi!

Ochrona pracy

Podczas pracy nie spożywać posiłków, nie pić oraz nie palić papierosów.

Ochrona przeciwpożarowa

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach dostatecznie przewietrzonych. Przestrzegać aktualnej wersji TRGS (zasady Techniczne dla Materiałów Niebezpiecznych)

Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych!

Zapalne i niebezpieczne dla środowiska tylko w postaci ciekłej, trzymać z dala od źródeł zapalnych. Po ulotnieniu się rozpuszczalnika ze strony produktu nie występuje żadne niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Warstwa bitumiczna nie jest niebezpieczna dla ludzi jak również dla świata roślinnego i wodnego.

Usuwanie odpadów

Jedynie opróżnione z resztek produktu pojemniki można oddać do recyklingu. Pozostałości materiału należy usunąć zgodnie z AVV-ASN: 070104* (Inne organiczne rozpuszczalniki, płyny piorące oraz ługi macierzyste)

Forma dostawy

Pojemnik 1l, 16 pojemników w kartonie,

Pojemnik 10l, 50 pojemników na palecie,