Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia kubaturowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT DA (Dachacryl 230)

obraz

Rodzaj i właściwości produktu

BORNIT DA (Dachacryl 230) to barwna emulsja do dachów, która nie zawiera rozpuszczalników i została wyprodukowana na bazie kopolimerowego akrylu czystego. Produkt można rozcieńczać wodą, jest wodoszczelna, wypełnia mikropęknięcia i nadaje dachowi atrakcyjny wygląd.

Produkt jest odporny na działanie promieni UV, przepuszczający parę wodną (umożliwiający oddychanie) oraz szybkoschnący.

Dodatkowo emulsja ta jest odporna na iskry ognia oraz ciepło promieniowe. Włókna azbestowe zostają długotrwale i mocno związane. BORNIT DA (Dachacryl 230) ma wysoką siłę oporu przeciwko wpływom atmosferycznym.

Obszary zastosowania

BORNIT DA (Dachacryl 230) stosuje się jako trwale elastyczną, barwną powłokę dyspersyjną do prac renowacyjnych i konserwatorskich dachów o kącie nachylenia minimum 3°. Produkt można stosować na dachówkach cementowych, płytach dachowych i fasadowych z cementu włóknistego, płytach azbestowo-cementowych, nierdzewnych dachach blaszanych jak również na bitumicznych gontach. BORNIT DA (Dachacryl 230) chroni pokrycie dachu przed wdzierającą się wodą i stanowi optyczne upiększenie powierzchni dachowej.

Zalety produktu

  • elastyczny, pokrywa mikropęknięcia, odporny na ścieranie
  • przepuszcza parę wodną, wiąże włókna azbestowe
  • nie zawiera rozpuszczalników, nadaje się do rozcieńczania wodś, przyjazny dla środowiska naturalnego
  • ekonomiczny i obniżający koszty, ponieważ nie wymaga stosowania dużej ilości urządzeń, materiałów oraz nakładu pracy
  • duża odporność na starzenie, odporny na działanie czynników atmosferycznych

Dane produktu w skrócie

Rodzaj Jednokomponentowa emulsja dyspersyjna
Rozpuszczalnik Brak
Baza Dyspersja akrylowa
Barwy Ceglasto - czerwony, łupkowo - szary, niebiesko - czarny, brązowy, inne odcienie na zapytanie
Stopień połysku Jedwabisty połysk
Konsystencja Płynna
Nanoszenie Pędzel, kłębuszki, pistolet do spryskiwania bezpowietrznego
Gęstość przy 23°C ok. 1,35 g/cm³
Temperatura do obróbki Minimum. + 5 °C , zaleca się + 20 °C, suszenie przy 20 °C ok. 1 godzinę, po wyschnięciu można malować drugi raz
Przechowywanie W miejscu suchym, zimnym, chronić przed mrozem
Okres składowania Maksymalnie 12 miesięcy
Czyszczenie Na swieżo wodą
Zużycie Jedno malowanie ok. 0,25 - 0,3 kg/m² w zależności od jakości podłoża
Materiały szkodliwe dla zdrowia w myśl przepisów o materiałach roboczych Brak
Klasa zagrożeń zgodnie z VbF i ADR Brak
Klasa produktu GIPSBAU M-GP01

Podłoże

Jedynie fachowo przeprowadzona obróbka wstępna podłoża gwarantuje trwałość powłoki dachowej. Podłoże musi być czyste, suche, twarde i wytrzymałe. Nietrwałą, starą powłokę należy usunąć. Powierzchnie dachowe oczyścić z mchu, porostów i luźnych części (w przypadku powierzchni azbestowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych!).

Stare dachy i oblicówki fasad należy, o ile to możliwe, wyczyścić wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym lub urządzeniem parowym, aż wszystkie nieczystości i luźne części zostaną usunięte (Należy przestrzegać wytycznych dotyczących usuwania odpadów!).

Mocno uszkodzone dachówki holenderskie należy wymienić na nowe. Dachy blaszane należy przede wszystkim wyczyścić z rdzy i wstępnie pomalować podkładem przeciwrdzewnym.

Obróbka

Odpowiednią powłokę gruntującą, w zależności od podłoża nanieść na suche i oczyszczone z kurzu podłoże. W przypadku podłoża niechłonnego (metal, gonty bitumiczne itd.) pod BORNIT- Dachacryl 230 nie jest wymagane stosowanie powłoki gruntującej. W przypadku twardego i dobrze zachowanego podłoża mineralnego (dachówki cementowe itd.) można wykonać powłokę gruntującą z BORNIT - Dachacryl 230 rozcieńczonego z około 10 % wody. Wszystkie inne podłoża chłonne, przede wszystkim azbestowe i kredowe, mineralne podłoża, należy pomalować preparatem gruntującym BORNIT - Dachgrund 220 w ilości ok. 0,2 l/m². Preparat należy powlec lub nanieść za pomocą opryskiwacza ogrodowego (nie wytwarza mgły) lub pistoletu do natryskiwania bezpowietrznego. Wyschniętą powłokę gruntującą należy całkowicie pokryć BORNIT - Dachacryl 230 przy użyciu pędzla, wałka lub pistoletu do natryskiwania bezpowietrznego (wielkość dyszy 0,021 cala, kąt natrysku 50 °, ciśnienie 100 bar). Aby uzyskać równomierne kolor całej powierzchni oraz wymaganą grubość powłoki należy wykonać dwie warstwy emulsji. Pierwsza warstwa emulsji musi całkowicie wyschnąć, zanim wykonane zostanie drugie malowanie. Aby uzyskać jednolity kolor należy na jednej powierzchni używać pojemników o tym samym numerze partii!

Zużycie

Około 0,25 - 0,3 kg/m² na jedną warstrwę

Przechowywanie

BORNIT - Dachacryl 230 należy chronić przed mrozem! W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 12 miesięcy.

Wskazówka

Podczas obróbki podłoża zawierającego azbest należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( np. VBG 119 ) oraz regulacje techniczne dotyczące materiałów niebezpiecznych ( np. TRGS 519 z uwzględnieniem „Wskazań“ 3.2. ).

Wskazówka bezpieczeństwa

Niniejszy produkt nie podlega GGVS i VbF oraz nie jest zaliczany do grupy materiałów niebezpiecznych w myśl GefStoffV. Unikać kontaktu z oczami i skórą, a podczas pracy nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić papierosów. Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na etykiecie. Dalszych informacji dotyczących bezpiecznego przechowywania i stosowania produktu należy zasięgnąć z aktualnej karty charakterystyki produktu.

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVV-ASN: 080112 (Odpady z farb i lakierów inne niż wymienione w 080111).

Uwagi

Niniejsza informacja zastępuje wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu, w związku z czym tracą one moc. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu mogą być konieczne odstępstwa w zakresie sposobu postępowania zaproponowanego w niniejszej informacji technicznej. O ile w pojedynczych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią zatem uzgodnionej gwarancji dochowania cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej. Polecamy śledzenie ewentualnych zmian na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

Dostępne opakowania

BORNIT - Dachacryl 230; beczka 10kg - 40 pojemników na palecie, beczka 30kg - 18 pojemników na palecie