Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia kubaturowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT DG (Dachgrund 220)

obraz

Właściwości produktu

BORNIT DG (Dachgrund 220) to słabozapachowy preparat gruntujący na bazie dyspersji akrylowej, który nie zawiera rozpuszczalników. Produkt zawiera środek glono- i grzybobójczy oraz posiada właściwości dyfuzyjne.

Obszary zastosowania

Preparat gruntujący BORNIT DG (Dachgrund 220) można stosować tylko na podłożach chłonnych (na przykład glina, beton, płyty z cementu włóknistego). Produkt poprawia przyczepność barwnych powłok dachowych BORNIT - Dachacryl 230.

Podłoża niechłonne, jak na przykład metalowe i bitumiczne pokrycia dachowe, nie nadają się do stosowania tego produktu.

Dane produktu w skrócie

Kolor bezbarwny
Konsystencja nadająca się do malowania i natryskiwania
Sposób nakładania za pomocą szczotki, pędzla, pistoletu do natryskiwania bezpowietrznego
Gęstość przy 20°C ok. 1,00 g/cm³
Temperatura otoczenia podczas obróbki od + 5 °C
Przechowywanie W miejscu suchym, zimnym, chronić przed mrozem

Zużycie

Jedno malowanie ok. 0,2 l/m² w zależności od nasiąkliwości jakości podłoża

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, twarde, wytrzymałe i wolne od rozdzielających się substancji. Powierzchnie dachowe należy oczyścić wodą przy zastosowaniu urządzenia wysokociśnieniowego, pozbawiając je z części organicznych takich jak grzyby, glony lub mech.

Obróbka

BORNIT DG (Dachgrund 220) nakładać w jednej, grubszej warstwie za pomocą szczotki do wgłębnego gruntowania lub pistoletu do natryskiwania bezpowietrznego (wielkość dyszy 0,011 - 0,013 cali, kąt natrysku 50°- 150 bar). Urządzenia robocze należy wyczyścić wodą natychmiast po zakończeniu prac. Produkt nadaje się do stosowania w temperaturach otoczenia nie niższych niż +5°C. Produktu nie należy stosować w przypadku możliwoćci wystąpienia mrozu, deszczu, lub w przypadku, gdy względna wilgotność powietrza wynosi powyżej 80%. Przy temperaturze 20°C oraz względnej wilgotności powietrza 65% produkt jest suchy na powierzchni oraz gotowy do dalszej obróbki po upływie 3 do 5 godzin. Przy niższych temperaturach i/lub wyższej wilgotnoćci powietrza czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Przechowywanie

BORNIT DG (Dachgrund 220) należy chronić przed mrozem! W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 12 miesięcy.

Wskazówka

Podczas obróbki podłoża zawierającego azbest należy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( np. VBG 119 ) oraz regulacje techniczne dotyczące materiałów niebezpiecznych ( np. TRGS 519 z uwzględnieniem „Wskazań“ 3.2. ).

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. Pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVV-ASN: 080112 (Odpady z farb i lakierów inne niż wymienione w 080111).

Uwagi

Niniejsza informacja zastępuje wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu, w związku z czym tracą one moc. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu mogą być konieczne odstępstwa w zakresie sposobu postępowania zaproponowanego w niniejszej informacji technicznej. O ile w pojedynczych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią zatem uzgodnionej gwarancji dochowania cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej. Polecamy śledzenie ewentualnych zmian na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

Dostępne opakowania

BORNIT DG (Dachgrund 220); beczka 10kg - 40 pojemników na palecie