Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia kubaturowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT Flexbit

obraz

Właściowści produktu

Bornit- Flexbit jest emulsją bitumiczną modyfikowaną kauczukiem o wysokiej jakości wykorzystywaną do produkcji bezszwowych, dających się rozciągać wodoszczelnych powłok ochronnych o różnorodnym zakresie stosowania, wykorzystywana w budownictwie nadziemnym i lądowym ziemnym i podziemnym. Powłoka ta w stanie stężonym jest odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni ultrafioletowych i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Produkt nie zawiera rozpuszczalników a po przeschnięciu tworzy wysokoelastyczną, odporną na pękanie powłokę ochronną przeciwko działaniu wody i cieczy.

Zastosowanie produktu

Bornit-Flexbit służy do odrestaurowania i uszczelnienia zestarzałych bitumicznych uszczelnień płaskich oraz do ochrony nowych betonowych powierzchni dachowych (na przykład garaży z gotowych części) przed wpływami warunków atmosferycznych. Niniejszy produkt można stosować na beton, tynk, mur pełnospoinowy oraz podłoże bitumiczne. Bornit- Flexbit można stosować również do ochrony części budowlanych stykających się z ziemią (nie do uszczelniania budowli) jak również do uszczelniania tymczasowego powierzchni poziomych takich jak na przykład balkony, tarasy i podłogi w piwnicach z posadzką bezspoinową lub płytkami.

Zalety

  • wysokoplastyczna, odporna na pękanie (do 5mm)
  • uniwersalna w zakresie wstawiania, w postaci gotowej do użytku
  • wysokie do 370 % wydłużenie przy zerwaniu
  • z powodu braku rozpuszczalnika jest przyjazna środowisku

Dane produktu w skrócie

Typ bitumiczno - lateksowa powłoka ochronna
Baza kauczuk lateksowy, emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik brak
Kolor czarny
Uszczelnienie około 1,00 g/cm³
Odporność na temperaturę około + 100°C
Wydłużenie przy zerwaniu 370%
Konsystencja gęsta, tiksotropowa
Nakładanie pędzlem, kłębuszkiem lub Specjalistycznym urządzenie do natryskiwania (airless)
Temperatura podczas obróbki (otoczenie i podłoże) od + 5°C do maksymalnie + 35°C
Składowanie w wyrównanej temperaturze, nie poniżej 2°C Wrażliwa na mrozy!
Przechowalność w zamkniętym oryginalnym pojemniku minimum 6 miesięcy
Wodoprzepuszczalność 2 bar ponad 8 godzin
Czyszczenie na świeżo wodą po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-środek czyszczący do bitumu
Rozcieńczalnik woda
Materiały szkodzące zdrowiu w myśl wymagań roboczych brak

Podłoże

Podłoże musi być stabilne, wytrzymale, czyste i wolne od środków adhezyjnych (olej, smar, kurz itp.) Może być lekko wilgotne, ale nie mokre. Należy usunąć stojącą wodę. W przypadku stosowania na powierzchniach dachowych należy zapewnić odpowiedni spadek dachu (minimum 3°C)

Obróbka

Bornit-Flexbit przed obróbką zamieszać i dobrze przemieszać. Nanieść za pomocą nawilżonej wcześniej rolki ze skory jagnięcia, miotłą, szczotką, pędzlem lub odpowiednim do tego urządzeniem do natryskiwania. Do natryskiwania należy Bornit-Flexbit w danym przypadku rozcieńczyć do pożądanej konsystencji odpowiednią ilością wody. W przypadku podłoża mocno ssącego lub bardzo zapiaszczonego zaleca się powlokę gruntującą z Bornit-Flexbit (rozcieńczony 1:1 wodą) lub z Bornit- Bitumiczny preparat gruntujący (nierozcieńczony).

Powlekanie odbywa się za pomocą nierozcieńczonego Bornit-Flexbit i to co najmniej w dwóch warstwach. Drugie powlekanie odbywa się po wyschnięciu poprzedniej powłoki. Położone na powłokę Bornit-Glasgittergewebe podwyższa stabilność względem naprężenia mechanicznego. Bornit-Flexbit po przeschnięciu jest wodoszczelna i odporna na działania zjawisk atmosferycznych.

Nie można w żadnym wypadku nakładać Bornit-Flexbit podczas deszczu, przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza (mgła) lub podczas mrozu (wrażliwa na mróz). Podczas obróbki, temperatura powierzchni i otoczenia nie może być niższa niż +5°C i nie mo że przekraczać + 35°C Narzędzia pracy natychmiast po użyciu umyć wodą.

W pierwszych dwóch dniach po nałożeniu należy powlokę chronić przed deszczem i mrozem.

Zużycie

około 0,8l/m² na jedną powlokę.

Przechowywanie

w zamkniętym oryginalnym pojemniku, przechowalność około 6 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Usuwanie odpadów

Do recyklingu oddawać jedynie pojemniki bez resztek.

Uwagi

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje techniczne o tym produkcie. Informacje przedstawiono z zgodnie z najnowszym stanem techniki użytkowania. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego będą konieczne odstępstwa od sposobu wykonania zawartego w niniejszej instrukcji. O ile nie zawarto innych ustaleń w odrębnej umowie, wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym żadnych ustalonych cech produktu. Zawsze zastrzegamy sobie dokonywania wszelkich zmian w niniejszej instrukcji. Zalecamy Państwu zapoznać się z ewentualnymi zmianami na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl.

Dostępne opakowania

* pojemnik 12 litrowy, 44 pojemniki na palecie

* pojemnik 25 litrowy, 18 hoboków na palecie