Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia drogowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT® NAHTFLEX - wysokoelastyczna emulsja

obraz

Stan: 11 marzec 2005

NAHTFLEX jest tiksotropową, bezrozpuszczalnikową emulsją asfaltową o wysokiej lepkości w postaci pasty. Poprzez modyfikację wysokiej jakości kauczukiem materiał ten doskonale przenosi naprężenia rozciągające powstające przy skurczu warstw. Zwiększa zawartość lepiszcza wokół spoin podłużnych i poprzecznych oraz połączeń z elementami wyposażenia dróg i ulic.

NAHTFLEX jest gotowy do bezpośredniego użycia i może być nakładany szpachlą, kielnią lub specjalnie zaprojektowaną maszyną tzw. „Flexomatem”.

Dzięki tiksotropowej konsystencji wyrobu można go układać warstwami o grubości do 4 mm (w trakcie jednokrotnego wbudowania).

Zastosowanie

BORNIT® NAHTFLEX służy do trwałego wykonywania podłużnych spoin technologicznych przy układaniu gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej pasami np. połową szerokości jezdni oraz spoin poprzecznych przy łączeniu działek roboczych oraz połączeń układanych warstw z gorących mieszanek mineralno-asfaltowych z elementami o nieregularnej powierzchni (np. oporniki drogowe, boczne ścianki „starej nawierzchni” z powyrywanymi ziarnami spowodowanymi frezowaniem, betonowe prefabrykaty itp. Podstawowym obszarem zastosowania tego materiału są podłużne i poprzeczne spoiny technologiczne. Przy wykonywaniu połączeń z prefabrykatami betonowymi zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie taśmy dylatacyjnej BORNIT.

Główne zalety

  • gotowy do użycia o konsystencji pasty
  • bardzo elastyczny, .o wysokim nawrocie sprężystym i zdolności przejmowania odkształceń spowodowanych skurczami warstw
  • rozciągliwość od 50 do 100% (w stosunku do grubości naniesionej warstwy)
  • korzystne zwiększa zawartość lepiszcza wokół spoin
  • nie zawiera rozpuszczalników poprzez co jest bardzo przyjazny dla środowiska i praktycznie bezzapachowy
Dane produktu

Rodzaj: Emulsja asfaltowa modyfikowana lateksem
Podstawowe składniki: Lateks kauczukowy, emulsja asfaltowa
Rozpuszczalnik: brakKolor: czarny
Gęstość: ok. 0,98 g/cm³
Odporność na wysokie temperatury: ok. +100°C
Konsystencja: gęstopłynna, tiksotropowa
Nakładanie: szpachlą, kielnią, lub Flexomatem
Temperatura użycia: nie niższa niż -5°C
Magazynowanie: w temperaturze nie niższej niż -5°C
Okres magazynowania: w szczelnie zamkniętym pojemniku do 6 miesięcy
Czyszczenie: na świeżo wodą; po utwardzeniu środkiem do zmywania asfaltu (BORNIT® Bitumenreiniger)
Substancje szkodliwe dla zdrowia: brak
Klasa zagrożenia wg VB i ADR: żadna

Aplikacja

Podłoże na którym stosowany będzie NAHTFLEX powinno być zupełnie suche, czyste, nie zmarznięte jak również bez plam oleju czy tłuszczu. Luźne cząstki powinny być usunięte. Mieszankę NAHTFLEX układa się bezpośrednio przed wbudowywaniem gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej. Materiał szczególnie przydatny do zastosowania na powierzchniach bardzo chłonnych i zakurzonych.

NAHTFLEX jest gotowy do użycia i może być nakładany szpachlą, kielnią lub specjalnie zaprojektowaną maszyną tzw. „Flexomatem”.

Masę NAHTFLEX należy wbudowywać na całej wysokości bocznej ścianki warstwy grubością 3 do 4 mm. Unikać należy grubszych warstw, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo miejscowego „przetłuszczenia” się spoiny.

Gorącą mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać od razu po nałożeniu NAHTFLEXU jednak nie później niż do końca dnia roboczego.

Otwarte pojemniki powinno się od razu szczelnie zamykać.

Zużycie

Ok. 0,35 l/mb długości spoiny przy grubości warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej ok. 10 cm, co odpowiada ok. 3,5 l/m² uszczelnianej powierzchni.

Magazynowanie

Zamknięty oryginalnie pojemnik do 6 miesięcy – w temperaturze nie niższej niż - 5°C

Utylizacja

Tylko dokładnie opróżnione pojemniki mogą być poddane recyklingowi. Resztki materiału należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów uszczelniających.

Forma dostawy

Hobok 25 l. ………………………..24 hoboków na palecie 

Przykłady zastosowania

instrukcja-techniczna-nahtflex.pdf