Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia drogowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT® Rissflex® - masa na bazie bitumu

obraz

Stan: 21 lipiec 2011

BORNIT® Rissflex® - wysokoplastyczna, modyfikowana tworzywem sztucznym emulsja bitumiczna ze specjalnymi wypełniaczami do naprawy wzdłużnych spękań w nawierzchniach asfaltowych. W wbudowanym stanie materiał jest odporny na warunki pogodowe i promieniowanie UV. Produkt jest wolny od rozpuszczalników i tworzy po wyschnięciu wysokoelastyczne, mostkujące zamknięcie spękania przeciw penetracji przez wodę. BORNIT®-Rissflex szczególnie mocno przywiera do podłoża i po wyschnięciu w połączeniu z grysem tworzy szorstką zamknięcie naprawianych fragmentów.

Zastosowanie

BORNIT® Rissflex® - wbudowywany jest na zimno do bieżących remontów asfaltowych
nawierzchni asfaltowych w celu wydłużenia czasu ich użytkowania przy użyciu
ograniczonych nakładów osobowych i kosztowych. BORNIT® Rissflex® penetruje bardzo
dobrze spękania o szerokości powyżej 2 mm i po wyschnięciu tworzy elastyczną masę
uszczelniającą na wzdłużnych i poprzecznych spękaniach w nawierzchniach asfaltowych.
Mniejsze spękania są przez gęsty materiał elastycznie pokryte od góry. Materiał jest
wbudowywany ręcznie za pomocą specjalnego kopyta względnie maszynowo za pomocą
urządzenia Rissomat.

Zalety:

  • Wysokoplastyczne, mostkujące, dobrze przywierające do podłoża zamknięcie szczeliny
  • Do wbudowywania na zimno, gotowe do użycia
  • Po wyschnięciu wysoka szorstkość naprawionej nawierzchni
  • Ekologiczna, wolna od rozpuszczalników
Zalety
  • wysokoplastyczny, mostkujący, dobrze przywierający do podłoża
  • wbudowywany na zimno, gotowy do użycia
  • po wyschnięciu wysoka szorstkość naprawionej nawierzchni
  • ekologiczna, wolna od rozpuszczalników
Dane produktu

Rodzaj: Modyfikowana tworzywami sztucznymi emulsja bitumiczna
Podstawa: Latex kauczukowy, emulsja bitumiczna
Rozpuszczalnik: brak
Barwa: czarny
Gęstość: ok. 1,20 g/cm3
Odporność termiczna: ok. 100 0C
Konsystencja: gęsta tiksotropowa ciecz
Aplikacja: kopyto ręczne, urządzenie Rissomat
Temperatura wbudowania (podłoże i otoczenie): od +100C do maksymalnie +300C
Magazynowanie: powyżej +50C, chronić przed mrozem
Czas magazynowania: w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 6 miesięcy
Czyszczenie: w stanie płynnym wodą, w stanie zestalonym za pomocą środka Bitumenreinigung
Środek rozcieńczający: woda
Szkodliwe dla zdrowia substancje
Klasa zagrożenia: brak

Aplikacja

Podłoże musi być suche, czyste (spękanie można przedmuchać sprężonym powietrzem) i wolne od substancji mogących za[pobiec przywieraniu substancji do podłoża (olej, kurz, tłuszcz etc.). podoże może być wilgotne ale nie mokre. Większe ubytki wcześniej wypełnić za pomocą mieszanki reaktywnej.

Generalnie wbudowywanie powinno być wykonywane w temperaturach powyżej +10° C oraz przy suchej pogodzie przez minimum 6 godzin

Aplikacja ręczna:

BORNIT®-Rissflex przed ręcznym wbudowaniem dobrze rozmieszać za pomocą wolnoobracającego się mieszadła. Masę następnie nałożyć równomiernie za pomocą ręcznego kopyta BORNIT® wzdłuż spękania. (względnie kilkakrotnie przeciągnąć materiał, aby Rissflex® dobrze wypełnił szczelinę). Bezpośrednio po wbudowaniu powierzchnię przesypać mocno grysem 2/5 względnie piaskiem łamanym. Po tak zabudowanych spękaniach można puścić ruch po około 30 minutach. Dalsze wysychanie i dogęszczanie ma miejsce pod wpływem ruchu ulicznego.

Wbudowywanie maszynowe:

Za pomocą Rissomat®u firmy BORNIT® można bardzo szybko i efektywnie naprawić większe uszkodzenia (np. pęknięcie szwa środkowego). Za pomocą ręcznie prowadzonej lancy wbudowującej (kombinacja dyszy i kopyta) materiał pod ciśnieniem zostaje upłynniony i wbudowany głębiej w naprawianą szczelinę w porównaniu do wbudowania ręcznego.

Równocześnie materiał zostaje na powierzchni spękania równomiernie i w odpowiednie grubości rozłożony. Polecane jest przesypanie grysem 2/5 za pomocą specjalnego wózka BORNIT®-Streufix.

Uwagi:

Całkowite wysychanie materiału może przy szczególnych warunkach trwać dłużej niż dzień i jest to zależne od warunków pogodowych i determinowanej przez szerokość szczeliny ilością wbudowanego materiału. W tym czasie z powodu odbywającego się ruchu kołowego może wypłynąć nadmiar niezastygniętego materiału na powierzchnię, co jednak nie ma żadnego negatywnego wpływu na naprawioną szczelinę. Ruch kołowy po świeżo naprawionym pęknięciu powinien się jednak odbywać z ograniczoną prędkością i odcinek drogi powinien być oznaczony znakiem ostrzegającym o luźnym grysie na powierzchni drogi.

Wskazówka:

Powodem spękań w nawierzchni MMA są z reguły napięcia i siły powstałe pod wpływem różnych czynników (np. niedostateczna nośność podbudowy, błędy przy wbudowywaniu MMA). Dlatego po pewnym czasie zależnym od warunków na danym obiekcie mogą powstać w obszarze wcześniej naprawianym kolejne spękania. W takim wypadku nie jest możliwe trwałe naprawienie rysy w nawierzchni. Konieczne jest usunięcie przyczyny powstawania spękania. 

Zużycie

ok. 0,5 l na metr bieżący w zależności od pęknięcia, jego pojemności jak i sposobu wbudowania

Magazynowanie

W fabrycznie zamkniętych pojemnikach około 6 mies. Chronić przed mrozem!

Utylizacja

Tylko dokładnie opróżnione pojemniki mogą być poddane recyklingowi.. Resztki materiału należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów uszczelniających.

Forma dostawy

Hobok 30 kg ……….. 18 hoboków na palecie

Przykłady zastosowania

instrukcja-techniczna-rissflex.pdf