Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia kubaturowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

BORNIT Tool-Cleaner

obraz

Właściwości produktu

BORNIT Tool - Cleaner jest bezsilikonowym środkiem czyszczącym na bazie oleju o uniwersalnych możliwościach stosowania. Stosując ten produkt można łatwo i chroniąc przy tym czyszczoną powierzchnię usunąć zabrudzenia bitumiczne i tłuste. BORNIT - Tool-Cleaner działa usuwając wilgotność oraz rozpuszczając rdzę i dzięki efektowi smarowania zapewnia lekkość działania ruchomych części.

Zastosowanie produktu

BORNIT Tool - Cleaner jest stosowany na pierwszym miejscu do delikatnego czyszczenia narzędzi oraz części maszyn (na przykład BORNIT - Flexomat, BORNIT - Rissomat, BORNIT IBC-Master) zabrudzonych bitumem. Produkt ten jest również używany do smarowania lub do poprawy funkcjonowania ruchomych części maszyn (na przykład osadzone na stałe przenośniki ślimakowe BORNIT - Flexomat). Osadzone na stałe połączenia śrubowe oraz zawiasy będą lżej chodziły i będą jednocześnie chronione przed korozją.

Dane techniczne produktu w skrócie

Typ Specjalistyczny środek czyszczący
Podstawa Oleje specjalistyczne, dodatki uszlachetniające
Kolor Przeźroczysty brunatnawy
Gęstość przy 20°C 0,82 g/cm³
Konsystencja Do smarowania, zdatna do natryskiwania
Nanoszenie Za pomocą pędzla, szmatek, butelka z rozpylaczem
Przechowywanie Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i ciepła!
Składowanie w oryginalnie zamkniętych pojemnikach około 12 miesięcy. W miejscu chłodnym i suchym, nie jest wrażliwy na mróz. Trzymać z dala od źródeł zapalnych
VOC Zawartość < 670g/l

Obróbka Nakładać produkt na zabrudzone powierzchnie używając pędzla, szmatki lub butelki z rozpylaczem Bitumenreiniger należy nanieść na zabrudzone podłoże. Po odpowiednio długim czasie oddziaływania należy zabrudzone podłoże wytrzeć suchą szmatką. W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy procedurę powtórzyć. Do luzowania osadzonych na stałe przenośników ślimakowych w Bornit - Flexomat należy je przewrócić do góry nogami, napełnić produktem otwory, zostawić na około 15 minut. Następnie przenośnik odwrócić z powrotem, pozwolić aby resztki Bornit - Tool-Cleaner wyciekły, przenośnik postawić na napełnionym pojemniku i uruchomić silnik.

Zużycie Wielkość zużycia jest zależna od danego przypadku zastosowania. Przechowywanie W szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach nadają się do przechowywania przez około 12 miesięcy. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i ciepła. Pojemnik przechowywać w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu i z dala od źródeł zapalnych. Produkt nie jest wrażliwy na mróz.

Ochrona zdrowia, pracy, p.pożarowa

Zasady ryzyka:

R - 10 Zapalny
R - 65 Szkodliwy dla zdrowia: w przypadku połknięcia może uszkodzić płuca
R - 66 Ciągły kontakt może spowodować szorstkość i pęknięcia skóry

Zasady bezpieczeństwa

S 2 Trzymać z dala od dzieci
S 16 Trzymać z dala od źródeł zapalnych - nie palić papierosów
S 23 f Nie wdychać oparów/ aerozolu
S 24/25 Unikać kontaktu z oczami i skórą
S 56 Produkt i pojemniki po produkcie doprowadzić do miejsca usuwania odpadów problematycznych
S 62 W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Usuwanie odpadów

Jedynie opróżnione z resztek produktu pojemniki można oddać do recyklingu. Pozostałości materiału należy usunąć zgodnie z AVV-ASN: 130 205* (nie chlorowane oleje maszynowe, napędowe oraz smary na bazie ropy naftowej).

Uwaga

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie wcześniejsze techniczne informacje o produkcie. Nie są one dłużej aktualne. Informacje zestawiono zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o technikach stosowania. Proszę jednak zwracać uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego może zaistnieć konieczność odstępstwa od sposobu postępowania zawartego w niniejszej instrukcji. Jeśli w poszczególnych umowach nie ustalono inaczej, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym cech produktu. Zastrzegamy sobie jednak prawo o każdej porze do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji. Zalecamy Państwu zasięgania informacji o zmianach na naszej stronie internetowej www.bornit.de .

Formy dostawy

Butelka 500ml, 28 butelek /karton