Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Chemia mostowa BORNIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

Emulsja polimero-asfaltowa Bornit® Fundamentgrunt

obraz

Właściwości produktu

BORNIT® FG (Fundamentgrund) to preparat gruntujący na bezie modyfikowanej emulsji bitumicznej, nie zawierającej rozpuszczalników, można go malować i natryskiwać.

Zastosowanie produktu

BORNIT® FG (Fundamentgrund) to preparat gruntujący niezbędny w przypadku wstępnego zabezpieczenia podłoża przed nałożeniem opisanych poniżej grubowarstwowych mas bitumicznych. BORNIT-BORNIT FG (Fundamentgrund) przylega do betonu, muru, tynku oraz wszystkich innych podłoży zwykle występujących na budowie. BORNIT® FG (Fundamentgrund) to preparat gruntujący do rozrabianych na zimno emulsji bitumicznych i systemów mas grubowarstwowych BORNIT® Fundamentdicht 1K, BORNIT® Fundamentflex 2K, BORNIT-Flexbit oraz BORNIT® Unibit

Zalety produktu

  • szybkoschnący
  • głęboko penetruje podłoże
  • łatwy w użyciu, gdyż nie wymaga przygotowania
  • ma uniwersalne zastosowanie dlatego umożliwia wiele zastosowań
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • ekonomiczny, obniża koszty dzięki niewielkim kosztom wymaganego sprzętu, materiału i niewielkiemu nakładowi pracy

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj

emulsja bitumiczna

Składniki

bitum, wypełniacze

Rozpuszczalnik

woda

Kolor

brązowo-czarny

Gęstość w temperaturze 20°C

1,00 g/cm³

Konsystencja

rzadka

Sposób nanoszenia

możliwość natryskiwania Airless, pędzlem, frędzlami, wałkiem

Zawartość bitumu

przynajmniej 18%

Czas schnięcia

5 godzin

Przechowywanie

produkt wrażliwy na mróz

Możliwość przechowywania produktu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach

przynajmniej 6 miesięcy

Czyszczenie

na świeżo wodą, po wyschnięciu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-Bitumenreiniger

Podłoże

Podłoże powinno być czyste i wolne od tłuszczu. Przed gruntowaniem uzupełnić luźne składniki podłoża, uszkodzone miejsca w betonie i w tynku oraz pęknięcia i dziury.

Sposób stosowania

BORNIT® FG (Fundamentgrund) nie może być stosowany, gdy temperatura otoczenia i obiektu wynosi poniżej +5°C. W normalnych temperaturach produkt jest gotowy do użycia. Ewentualnie należy go krótko przemieszać.

Zużycie

ok. 0,2 l na m² ( w zależności od chłonności podłoża zużycie może być większe bądź mniejsze od podanej wartości).

Przechowywanie

BORNIT® FG (Fundamentgrund) należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur powyżej +30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 6 miesięcy.

Uwagi

Niniejsza instrukcja zastępuje wszystkie pozostałe informacje techniczne dotyczące produktu. Tamte nie obowiązują już więcej. Informacje sporządzono zgodnie z najnowszym stanem techniki stosowania. Proszę jednak zwracać uwagę, że w zależności od stanu obiektu budowlanego, konieczne będzie odchylenie od zaproponowanego w niniejszej instrukcji sposobu pracy. Jeśli w poszczególnej umowie nie zawarto niczego innego, wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają tym samym żadnych uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie wprowadzanie w każdej chwili zmian w niniejszej instrukcji. O zmianach proszę się informować na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

Dostępne opakowania:

wiaderko o pojemności 5 l , 75 opakowań na palecie

wiaderko o pojemności 10 l , 45 opakowań na palecie

pojemnik o pojemności 25 l , 18 opakowań na palecie