Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Kruszywa drogowe i kolejowe

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

KOPALNIA GRANITU Ukraina

obraz

Granit - to kwaśna skała magmowa typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej lub średniokrystalicznej i barwie szarej, o dużej wytrzymałości, szczelnie zbitej strukturze, niskiej porowatości i całkowitej mrozoodporności. W skład granitu jako podstawowe minerały wchodzą kwarc, plagioklazy i biotyt oraz mniejszych ilościach ortoklaz, muskowit, amfibole, apatyt. Powszechne w tarczy ukraińskiej .Ze względu na dużą twardość wykorzystywana jako materiał drogowy i budowlany.

Wszystkie kruszywa spełniają wymagania normy PN-EN-13043

Kopalnia posiada system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+

Zastosowanie

  • Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu, w szczególności do warstw ścieralnych SMA
  • Betony cementowe wysokich marek > B50
  • Budownictwo kolejowe

Zastosowanie kruszywa granitowego w nawierzchniach asfaltowych ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dzięki takim właściwościom jak:

  • Wysoka odporność na polerowanie - dzięki rozwiniętej mikrostrukturze nawierzchnia w trakcie użytkowania poleruje się znacznie mniej niż np. nawierzchnia bazaltowa - przez to pozostaje szorstka i bardziej bezpieczna dla użytkowników.
  • Duża wodo- i mrozoodporność kruszywa, co dodatnio wpływa na trwałość nawierzchni drogowej.

Produkcja: TOV „Vyrivs’kyi karier”

Asortyment

Piasek łamany 0/2 0,075/2
Kruszywo drobne granulowane 0/5 0,075/4
Grysy szlachetne 2/4, 4/8, 2/8, 8/11, 11/16, 16/22
Mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5
Miał kamienny 0/4
Tłuczeń kolejowy 31,5/50

 Produkcja roczna

1 mln ton