Przejdź do treści strony

Aktualności

a a a

Krycie niemieckie

obraz

Krycie niemieckie (bogen) wykonuje się na pełnym deskowaniu z warstwą wstępnego krycia, np.: papą podkładową o parametrach minimum V13. Łupek w formacie bogen produkowany jest jako kwadrat z zaokrąglonym narożnikiem jako prawy lub lewy w rozmiarach 30/30, 25/25, 20/20. Krycie na dachu wykonuje się z linią wzniosu rzędów określoną w niemieckiej normie rzemieślniczej. Im niższe nachylenie dachu tym większy kąt nachylenia rzędów. Dachy o nachyleniu większym niż 70 stopni można wykonywać bez linii wzniosu rzędów. Minimalne nachylenie dachu dla krycia niemieckiego (bogen) to 25 stopni.

Eleganckie i ekonomiczne jednocześnie.
Ze względu na specjalna formę kamieni i racjonalne ułożenie, krycie niemieckie jest wyjątkowo ekonomiczne.

Różnorodność w szczegółach.
Dla określonych detali dachu, jak boki lukarn, pas zarynnowy, boki krokwi, kominy, może być kombinowane z innymi rodzajami krycia.Również na fasadzie krycie niemieckie z jego klarownymi liniami tworzy harmoniczny obraz