Przejdź do treści strony

Subskrypcja

 • Modyfikator asfaltów SASOBIT

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

Modyfikator asfaltów SASOBIT

Sasobit® stanowi dodatek do asfaltów pochodzący z grupy parafin, o wysokiej temperaturze topnienia (>99°C), który bardzo łatwo łączy się z asfaltem.

Produkt ten to syntetyczny, długołańcuchowy węglowodór uzyskiwany z CO2 i H2 w procesie syntezy Fischera-Tropscha. Sztywny – penetracja poniżej < 0,1 mm przy 25°C. Lepkość w temperaturze 135 °C wynosi tylko 12 Pas.

Sasobit + asfalt modyfikowany polimerami; Sasobit® może być stosowany jako dodatek uszlachetniający. Zastosowanie już niewielkiej ilości (1-1,5% Sasobitu w stosunku do masy lepiszcza) znacząco poprawia urabialność i zagęszalność. Kombinacja modyfikacji lepiszcza polimerami oraz Sasobitem pozwala uzyskać lepiszcze o właściwościach elastycznych PmB o niskiej penetracji jak i wysokiej temperaturze mięknienia.

Porównanie pomiędzy parafiną Fischer-Tropsch’a, a parafiną zawartą w asfalcie

Cechy i wpływ Sasobitu® na lepiszcze

 • Sasobit® w temperaturze powyŜej 115°C rozpuszcza się homogenicznie w asfalcie;
 • nie jest wymagane zastosowanie mieszadeł o wysokiej sile ścinającej
 • Zmniejsza lepkość asfaltu w wysokiej temperaturze produkcji i wbudowywania
 • umożliwiając zagęszczanie mieszanek min-asf. w niższych temperaturach
 • Stabilny przy magazynowaniu
 • Sasobit® krzepnie w asfalcie w temperaturze pomiędzy 115°C, a 70 równomiernie rozmieszczone, mikroskopijnie małe cząsteczki
 • Zwiększa sztywność asfaltu w temperaturze użytkowej, a więc również i odporność warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, wytworzonych z tym dodatkiem 

Zobrazowanie działania Sasobitu w asfalcie

 • Widok asfaltu drogowego 50/70 z dodatkiem 4% (m/m) Sasobitu®, widziana w mikroskopie elektronowym mikroskopie elektronowym
 • Cząstki Sasobitu® wzmacniają strukturę asfaltu

Poniższy wykres prezentuje wpływ Sasobitu na penetrację asfaltu

Wpływ Sasobitu na temperaturę mięknienia

Wpływ Sasobitu na lepkość

Modyfikacja asfaltów poprzez dodanie 3% Sasobitu

 

jednostki

30/45

SmB 25

50/70

SmB 35

70/100

SmB 45

Penetracja w 25 0C

1/10 mm

30/45

20 -35

50 -70

30-50

70 -100

35-55

Temp. mięknienia PiK

0C

53/59

80 - 90

48 -54

75-85

43 -49

70-80

Temp. zapłonu

min. 0C

240

240

230

230

230

230

Temp. łamliwości Fraas’a

max 0C

-5

-5

-8

-8

-10

-10

Walory produkcji i zagęszczania

Produkcja mieszanki mineralno- asfaltowej (MMA)

 • Możliwość obniżenia temperatury
 • produkcji mieszanki o > 20°C
 • Oszczędność energii

Wbudowywanie mieszanki ma:

 • Obniżenie temperatury wbudowywania,
 • Zwiększenie zakresu czasowego na zagęszczanie,
 • Zmniejszenie emisji oparów z asfaltu,
 • Mniejsza zależność od warunków atmosferycznych,
 • Zmniejszenie nakładu pracy przy zagęszczaniu,
 • Możliwość szybszego oddania nawierzchni do ruchu 

Wpływ Sasobitu na koleinowanie
(SMA 0/11 S; badanie kołem stalowym w wodzie 50°C)

Wyniki badań koleinowania BA 0/16 i SMA 0/8 z asfaltem modyfikowanym i dodatkiem Sasobitu

 

Asfalt

Koleina przy 50 0C

Warstwa wiążąca 0/16

PmB 25

2,4

PmB 45 RC* +3% Sasobitu

2,1

SMA 8

PmB 45

4,5

PmB 45 +3% Sasobitu

2,5

Powyższa tabela potwierdza pozytywny wpływ Sasobitu w modyfikowanych asfaltach, na tworzenie się kolein w różnych rodzajach mieszanek mineralno-asfaltowych w porównaniu do zwykłych modyfikowanych asfaltów (badania prowadzone były na 300mm odwiertach. Odcinek testowy składał się z asfaltów modyfikowanych polimerami oraz asfaltów modyfikowanych polimerami z udziałem Sasobitu).

Prestiżowe obiekty na których zastosowano Sasobit

 1. LOTNISKA (Frankfurt, Berlin, Hamburg, Monachium, Singapur, Johannesburg, wiele lotnisk w Skandynawii np. Svalbad)
 2. TERMINALE KONTENEROWE (Hamburg, Bremerhaven, Antwerpia, Singapur, Durban, Tasmania)
 3. AUTOSTRADY (w Niemczech, Austrii, Skandynawii, Holandii, Australii, Chinach)

Lotnisko Frankfurt: odnowa północnego pasa startowego:

 • Kwiecień do czerwiec 2003, północny pas startowy - Kontrakt nr 1, powierzchnia ok. 50 000m²
 • Sierpień do listopad 2003, północny pas startowy – Kontrakt nr 2, powierzchnia ok. 50 000m²
  • 24 cm podbudowy z BA 0/32, asfalt drogowy 30/45 + 4% Sasobit® + włókna celulozowe
  • 24 cm podbudowy z BA 0/32, asfalt modyfikowany polimerami PmB 25 + 4% Sasobit® + włókna celulozowe
  • 8 cm warstwy wiążącej z BA 0/22 asfalt modyfikowany polimerami PmB 25 + 4% Sasobit® + włókna celulozowe
  • 4 cm SMA 0/11 asfalt modyfikowany polimerami PmB 45 + 4% Sasobit® + włókna celulozowe
  • Zdolność wbudowywania: 1.500 t na nocnej zmianie.

Na każdej zmianie nocnej odnawiane były odcinki o długości 15 m na całej szerokości pasa startowego = 60 m. Obok zoptymalizowania procesu produkcji i logistyki wbudowywania, dopiero zastosowanie Sasobitu umożliwiło znaczne obniżenie temperatury wbudowywania mma od 125°C bis 130°C. Ta temperatura to obniżka ok. 50°C w porównaniu do normalnego procesu wbudowywania. Wyłącznie ta technologia pozwalała na dotrzymanie wymagań czasowych wyznaczonych przez Towarzystwo Lotnicze Fraport AG od godziny 22:30 do godziny 06:00. Należy również podkreślić, że temperatura płyty lotniska w momencie oddania do użytku nie mogła przekraczać 85°C.

 • Sasobit® jako jedyny modyfikator asfaltu może służyć, do produkcji odpornych na odkształcenia mieszanek mineralno-asfaltowych , a równocześnie pozwala na optymalne zagęszczanie również w niższych temperaturach.
 • Szczególną uwagę należy poświęcić użyciu Sasobitu jako dodatkowego modyfikatora do asfaltów modyfikowanych.
 • Wobec prawie niepowtarzalnych właściwości należy Sasobit postrzegać jako wielostronny instrument w modyfikowaniu asfaltów drogowych. Przykład wielokrotnego zastosowania z sukcesem Sasobitu w praktyce, jako modyfikatora asfaltów, pozwala nam na wysunięcie tezy, iż dodanie Sasobitu umożliwia zastosowanie nawierzchni asfaltowych w przypadkach, gdzie ze względu na jej właściwości często z niej rezygnowano.