BORNIT FS (Fugenspachtel)

Stabilna, dwuskładnikowa masa szpachlowa do szczelin pionowych na bazie wielosiarczku.

Rodzaj i właściwości

BORNIT FS (Fugenspachtel) jest dwuskładnikową, elastyczną, stabilną masa szpachlową na bazie wielosiarczku, przeznaczoną do uszczelniania szczelin zgodnie z normą DIN 18540-F. W stanie utwardzonym BORNIT FS (Fugenspachtel) daje elastyczne uszczelnienie o wysokim stopniu obciążenia i dobrej odporności na wodę, wodę morską, roztwory soli, benzynę i oleje mineralne.

Produkt jest odporny na rozkład i niszczące działanie korzeni, oraz posiada zdolność pozostawania w pierwotnym stanie.

Zastosowanie produktu

BORNIT FS (Fugenspachtel) służy do uszczelniania pionowych lub pochyłych szczelin dylatacyjnych w budownictwie nadziemnym i podziemnym na podłożach mineralnych.

W szczególności nadaje się do uszczelniania spoin i szczelin w piwnicach, do uszczelniania spoin pomiędzy gotowymi elementami fasadowymi z betonu jak również spoin w oczyszczalniach, tunelach itd. Spoiny poziome mające pochyłość < 3% należy uszczelniać samowyrównującą masą zalewową BORNIT - KV.

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj

2-składnikowa masa szpachlowa do szczelin na bazie nadsiarczku

Kolor

Szary lub czarny

Twardość wg. Shore`a

Około 20

Moduł przy 100% wydłużeniu (20°C)

Około 0,3 N/mm²

Dopuszczalne odkształcenie łączne

25% szerokości spoiny

Temperatura obróbki

Od 5°C do 40°C

Konsystencja

Statyczny,nadaje się do szpachlowania

Czas obróbki

ok. 2 godziny

Przesuszanie (+20°C, 50% LF)

Około 24 godziny

Nakładanie

Szpachla, kielnia, modelator do gładzenia

Przechowywanie

W suchym miejscu i chłodnym miejscu (poniżej +25°C)

Okres przechowywania

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Czyszczenie

Rozpuszczalnik organiczny

Przygotowanie spoiny

Spoiny boczne muszą być czyste, suche, stałe i pozbawione tłuszczu i pyłów. Szerokości spoin muszą być dostosowane do oczekiwanych ruchów odkształcających (patrz: dopuszczalne ogólne odkształcenie).

Obróbka

Powierzchnie uszczelnianych spoin należy wyczyścić z brudu, pyłów, tłuszczu i luźnych składników. Do ustawienia właściwej głębokości oraz, w celu uniknięcia potrójnego przylepiania powierzchni, spoiny zostają wypełnione z tyłu piankowym materiałem wyprodukowanym na bazie PE lub PU lub pasami wełny mineralnej.

Następnie, bezpośrednio po dokładnym wymieszaniu, należy nanieść równomiernie na suche spoiny boczne gruntownik do warstw betonowych BORNIT PRIMER B. Po czasie wietrzenia od 0,5 – 2 godzin (w zależności od temperatury, grunt nie musi być całkowicie suchy) można nakładać masę BORNIT FS (Fugenspachtel).

Komponenty A i B są ułożone warstwowo w pojemniku i nie są pakowane osobno. Najpierw komponenty (warstwy) wymieszać odpowiednim narzędziem (wiertarka z końcówką do mieszania na wolnych obrotach), aż do uzyskania jednolitej barwy. Jeżeli zwrócimy szczególną uwagę na to, aby do mieszanki nie dostało się powietrze, unikniemy tworzenia się pęcherzy. Materiał do uszczelniania spoin nałożyć na spoinę i wygładzić z użyciem szpachli lub innych narzędzi.

Temperatura materiału uszczelniającego powinna wynosić przed wymieszaniem minimum + 10 °C. Temperatura części obrabianej nie może być niższa niż + 5 °C.

Zużycie

W zależności od szerokości fugi

Przechowywanie

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

Czas przechowywania

W zamkniętych pojemnikach 6 miesięcy

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Przestrzegać przepisów BHP. BORNIT FS (Fugenspachtel) w stanie przygotowanym do dostawy jest niepalny, a po stwardnieniu trudnozapalny.

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVVASN: 080409* (Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne).

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

Kartusza 450 ml

puszka 2,5l, karton 4 x 2,5l, 30 kartonów na palecie

puszka 4l.

instrukcja-techniczna-fs.pdf
 

W celu jak najlepszej prezentacji treści w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisywanych przez pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Ustawienia plików cookies użytkownik może w każdej chwili zmienić oraz je usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dla plików cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje nasze pliki cookies i inne podobne technologie na urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nich zapisanych. Szczegóły dotyczące plików cookie i naszej polityki prywatności