BORNIT KV (Kaltverguss)

Zalewa drogowa BORNIT KV (Kaltverguss) do stosowania na zimno jest dwuskładnikowym materiałem uszczelniającym na bazie wielosiarczków, zgodnym z normą DIN 18540-F.

Rodzaj i właściwości

Zalewa drogowa BORNIT KV (Kaltverguss) do stosowania na zimno jest dwuskładnikowym materiałem uszczelniającym na bazie wielosiarczków, zgodnym z normą DIN 18540-F. Nadaje się do zastosowań w przypadku odkształceń wynoszących do 25% szerokości szczeliny i cechuje się bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i procesy starzenia. BORNIT KV (Kaltverguss) jest płynną, samopoziomującą się zalewą drogową, która po zakończeniu procesu utwardzania pozostaje elastyczną w temperaturze od -50° C do + 100° C.

Zakres zastosowania

Zalewa drogowa BORNIT KV (Kaltverguss) służy do uszczelniania na zimno poziomych szczelin w powierzchniach betonowych i asfaltowych oraz do uszczelniania połączeń z drewnem, metalem i tworzywem sztucznym. Nadaje się do wypełniania szczelin między elementami betonowymi i powierzchniami asfaltowymi, które narażone są na obciążenia mechaniczne w wyniku jeżdżenia, chodzenia lub też narażonych na ruchy elementów budowlanych zależne od temperatury. Zalewę należy stosować w połączeniu z gruntownikiem BORNIT PRIMER A do warstw asfaltowych albo BORNIT PRIMER B do warstw betonowych. Zalewą można trwale uszczelniać poziome szczeliny między różnymi materiałami budowlanymi w budownictwie kubaturowym, podziemnym i drogowym, na długotrwałe oddziaływanie płynów.

Zalewa BORNIT KV (Kaltverguss) na zimno, która jest samopoziomującą się, może być stosowana przy nachyleniu szczelin nie większym niż 3%.

Szczeliny o większym nachyleniu lub szczeliny pionowe muszą być uszczelnione szpachlówką szczelinową BORNIT FS (Fugenspachtel). Zalewa drogowa BORNIT KV (Kaltverguss) nie nadaje się do szczelin, które powinny być uszczelniane wedle przepisów (niemieckiej) ustawy o gospodarce wodnej §19 I.

Aplikacja

Powierzchnie boczne szczelin przed nałożeniem zalewy BORNIT należy oczyścić z brudu, kurzu, tłuszczu, luźnych elementów, resztek zaprawy itp.

Szczeliny są najpierw wypełniane w dolnej części odpowiednim materiałem w celu zapewnienia właściwej głębokości uszczelnienia i uniknięcia trójpłaszczyznowej przyczepności zalewy do uszczelnianej nawierzchni. W budownictwie ogólnym nadaje się do tego spieniony materiał o przekroju kołowym wytwarzany na bazie PE (polietylen) lub PU (poliuretan) oraz paski wełny mineralnej. W obszarach podłóg należy stosować wyłącznie materiał PE o przekroju kołowym i o zamkniętych porach. Jeśli wypełnienie dolnej części szczeliny takim materiałem nie jest możliwe, dno szczeliny może zostać przykryte materiałem oddzielającym, takim jak folia PE lub papier silikonowy. Gruntownik należy nanosić na suche podłoże i przed naniesieniem materiału uszczelniającego należy odczekać aby odparowały lotne substancje z gruntownika.

W nawierzchniach betonu cementowego

Na boczne ścianki szczelin w nawierzchniach betonu cementowego należy nałożyć gruntownik BORNIT PRIMER B. Składniki zalewy A i B zalewy miesza się dokładnie ze sobą. Gruntownik nakłada się równomiernie pędzlem. Po okresie odparowania z gruntownika lotnych substancji wynoszącym od 30 minut do 2 godzin (w zależności od temperatury) można nanosić BORNIT KV (Kaltverguss). Gruntownik nie powinien być całkowicie wyschnięty. Jeśli upłynie ponad 24 godziny od nałożenia pierwszej warstwy gruntownika, to przed naniesieniem zalewy BORNIT KV (Kaltverguss), należy uszorstnić pierwszą warstwę gruntownika i nałożyć nową.

W szczelinach nawierzchni asfaltowych

W szczelinach nawierzchni asfaltowych boczne ścianki należy pokryć równomiernie gruntownikiem BORNIT PRIMER A przy pomocy pędzla. Szczeliny w nawierzchni asfaltowej muszą być świeżo wycięte, ponieważ w przeciwnym razie mogą się pojawić problemy z przyczepnością. Składniki A i B zalewy miesza się dokładnie ze sobą. Po okresie odparowania z gruntownika lotnych substancji wynoszącym min. 6 godzin można nanosić materiał uszczelniający. Warstewka gruntownika (podkładu) powinna być całkowicie wyschnięta, w przeciwnym razie należy materiał uszczelniający zastosować dopiero następnego dnia. W takim wypadku należy dopilnować, aby na powierzchni warstewki gruntownika (podkładu) nie utworzyła się warstewka wody spowodowana przekroczeniem punktu rosy.

Zalewa BORNIT KV (Kaltverguss) jest pakowana w różnych pojemnikach. Składnik B jest dodawany do składnika A i mieszany mieszadłem skrzydłowym tak długo, aż przestaną pojawiać się kolorowe smugi. Aby uniknąć powstawania pęcherzyków należy dopilnować, aby w trakcie mieszania nie wprowadzać powietrza do zalewy.

Po wymieszaniu materiał uszczelniający jest wlewany do szczeliny, w której sam się poziomuje. Ewentualne pęcherzyki powietrza można usunąć w okresie początkowego utwardzania się zalewy, poprzez lekkie przetarcie jej powierzchni. Zalewa na zimno BORNIT KV (Kaltverguss) może być wygładzona w okresie jej utwardzania się, przy pomocy szpachli, pacy drewnianej itp. Temperatura materiału uszczelniającego powinna wynosić przed wymieszaniem co najmniej + 10° C. Temperatura uszczelnianych powierzchni nie może być niższa niż + 5° C.

Dane techniczne

Podstawowy składnik

polimer tttwielosiarczkowy (polisiarczek)

Czas przydatności do tttwypełniania szczelin po zmieszaniu składników A i B

min. 2 godziny

Utwardzenie

ok. 24 godziny, w tttzależności od temperatury i wilgotności powietrza

Maks. dopuszczalne tttodkształcenie

25% szerokości tttszczeliny

Kurczenie się

brak

Stosunek składników ttt(A i B)

100:8 części tttwagowych

Twardość wg Shore`a tttA

ok. 15

Moduł przy 100% tttwydłużeniu (+23° C)

ok. 0,2 N/mm²

Kolor

czarny

Konsystencja

nadająca się do tttwylania samopoziomująca się

Zużycie

w zależności od tttrozmiarów szczeliny

Magazynowanie

w suchym i chłodnym tttotoczeniu (poniżej 25° C)

Okres magazynowania w tttzamkniętych oryginalnych pojemnikach

co najmniej 6 miesięcy

Czyszczenie

rozpuszczalniki tttorganiczne

Magazynowanie

W suchym otoczeniu, w temperaturze poniżej 25° C w zamkniętych oryginalnych pojemnikach produkt można przechowywać przez 12 miesięcy.

Usuwanie odpadów

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji składników A i B mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów wg kodu odpadów EAK1) nr 080102 (stare farby i lakiery nie zawierające chlorowanych węglowodorowych rozpuszczalników).

Forma dostawy

Zalewa na zimno BORNIT KV (Kaltverguss), składniki A i B pakowane osobno

Puszka 2,5 l

4 puszki 2,5 l w tttkartonie

30 kartonów na tttpalecie

Puszka 4 l

4 puszki 4 l w tttkartonie

18 kartonów na tttpalecie

Wiadro 10 l

30 wiader na palecie

 

Uwagi

Wraz z publikacją niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu przestają być ważne.

Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju techniki. Wyboru sposobu aplikacji należy dokonywać jednak w zależności od stanu obiektu. Należy uwzględnić szczególne przypadki związane ze specyfiką miejsca aplikacji. Z powyższych danych technicznych nie wynikają żadne zobowiązania prawne.

W celu jak najlepszej prezentacji treści w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisywanych przez pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Ustawienia plików cookies użytkownik może w każdej chwili zmienić oraz je usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dla plików cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje nasze pliki cookies i inne podobne technologie na urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nich zapisanych. Szczegóły dotyczące plików cookie i naszej polityki prywatności