Szybkoschnąca masa polimeroasfaltowa Profidicht 1K

Profidicht 1K Express to wysokiej jakości jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, uszlachetniona tworzywami sztucznymi i zawierająca polistyren.

Właściwości produktu

BORNIT® Profidicht 1K Express to wysokiej jakości jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, uszlachetniona tworzywami sztucznymi i zawierająca polistyren. Produkt cechuje się niezwykle szybkim wysychaniem i uzyskaniem niezwykle szybko odporności na deszcz. Dzięki wysokiej zawartości ciał stałych BORNIT® Profidicht 1K Express jest niezwykle wydajny uzyskując wysoki wskaźnik pozostałości suchej (ponad 90% grubości mokrej warstwy).

BORNIT® Profidicht 1K Express jest ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. Powłoka powstała po wyschnięciu jest bardzo elastyczna, zakrywa pęknięcia, tworzy wodoszczelną izolację fundamentów oraz jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Zastosowanie produktu

BORNIT® Profidicht 1K Express służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji na zewnątrz budynków poniżej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych i pionowych. Nakłada się go szpachlą lub natryskuje.

BORNIT® Profidicht 1K Express może być stosowany jako izolacja pośrednia (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz może służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i mineralnych w strefie stykającej się z gruntem.

BORNIT® Profidicht 1K Express dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare powłoki na zimno i na gorąco lub powłoki grubowarstwowe).

Zalety produktu

 • szczególnie szybko uzyskuje odporność na działanie deszczu oraz szybkoschnący (porównywalnie z dwuskładnikową masą grubowarstwową)
 • wydajny dzięki wysokiej zawartości ciał stałych i wysokiemu wskaźnikowi pozostałości suchej
 • łatwo można go nakładać szpachlą lub natryskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu
 • bardzo elastyczny dzięki uszlachetnieniu polistyrenem i tworzywami sztucznymi
 • gotowy do użycia bez przygotowywania
 • po wyschnięciu odporny na działanie wody pod ciśnieniem, zakrywa pęknięcia
 • można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie oraz równo wypełnione
 • umożliwia przyklejanie płyt ocieplających do betonu, muru i wyschniętych powłok grubowarstwowych
 • jest ekologiczny, gdyż nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj

jednoskładnikowa, tttgrubowarstwowa masa bitumiczna

Składniki

emulsja bitumiczna tttmodyfikowana tworzywami sztucznymi zawierająca specjalne tttwypełniacze

Rozpuszczalniki

brak

Kolor

czarny

Gęstość

około 0,80 g/cm³

Konsystencja

pasta, można nakładać tttszpachlą

Sposób nanoszenia

pacą, natryskiwarką

Wodoszczelność

wodoszczelny przy tttciśnieniu 0,75 bar przez 24 godziny

Czas twardnienia

od 2 do kilku dni w tttzależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości tttwarstwy i podłoża

Wskaźnik dyfuzji pary tttwodnej µ

ok. 8000

Wartość sd (m)

26,3

Przechowywanie w ttttemperaturze

co najmniej 5°C

Możliwość tttprzechowywania produktu

bezwzględnie w ttttemperaturach dodatnich, przynajmniej 6 miesięcy

Maksymalna grubość tttpowłoki

6 mm grubość warstwy tttmokrej

Czyszczenie

na świeżo wodą, po tttstwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej tttBORNIT-Bitumenreiniger

Składniki szkodliwe tttdla zdrowia

brak

Podłoże

 • Krok t1

  • Podłoże ttmusi być pozbawione zadziorów lub ostrych nierówności oraz nie ttmoże być zabrudzone ziemią.

 • Krok t2

  • Źle ttlub nie wypełnione zagłębienia w fugach muru, kieszenie na ttzaprawę lub wyłomy o wielkości powyżej 5mm należy wypełnić ttodpowiednią zaprawą. Można nakładać bezpośrednio na ttnieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie i równo ttwypełnione. Niedociągnięcia o wielkości do 5 mm oraz pory w ttpodłożu można wypełnić grubowarstwową masą bitumiczną ttwykonując warstwę wyrównującą. Szczególnie w przypadku ttpowierzchni betonowych zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej ttcelem uniknięcia tworzenia się pęcherzyków powietrza.

 • Krok t3

  • Podłoże ttpowinno być stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione ttsubstancji rozdzielających. Podłoże musi być chłonne, może ttbyć lekko wilgotne, ale nie mokre.

 • Krok t4

  • Zaleca ttsię zagruntowanie powierzchni przy pomocy roztworu gruntującego ttBORNIT® Fundamentgrund lub BORNIT® Unibit (rozcieńczyć z wodą w ttproporcji 1:10). W przypadku podłoża o dużych porach lub podłoża ttbardzo chłonnego (np. beton komórkowy) konieczne jest ttzagruntowanie powierzchni. Zaleca się zagruntowanie preparatem ttBORNIT® Verkieseler podłoży o niskiej nośności celem ich ttwzmocnienia. Po wyschnięciu warstwy gruntującej podłoże jest ttprzygotowane do nałożenia powłoki grubowarstwowej.

Sposób stosowania

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzależnione jest od stopnia zagrożenia obiektu budowlanego przez wodę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi dotyczącymi obciążenia budowli wodą określonymi przez planistę.

BORNIT® Profidicht 1K Express jest gotowy do użycia, nakłada się go na przygotowane zgodnie z wcześniejszym opisem podłoże za pomocą grzebienia, pacy lub odpowiedniej natryskiwarki.

BORNIT® Profidicht 1K Express nie może być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Powinno się go stosować, gdy temperatura obiektu i otoczenia wynosi powyżej 5°C.

W przypadku wykonywania izolacji zabezpieczającej przed wodą infiltracyjną lub gruntową po wykonaniu pierwszej warstwy należy na całej powierzchni zatopić siatkę wzmacniającą (BORNIT® Glasgittergewebe).

Przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach łączenia się muru z ławą fundamentową wykonać fasetę z materiału mineralnego (BORNIT® Sperrmörtel) lub nałożyć dwuskładnikową masę grubowarstwową o maksymalnej grubości 2 cm (BORNIT® Repabit, szybkoschnący).

Alternatywnie polecamy zastosowanie BORNIT® Trójkątna taśma bitumiczna (profil asfaltowy, nadtapiany), który stanowi innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie tego problemu.

Należy zwracać uwagę na prawidłowe wykonanie izolacji w strefie fug, zakończeń i przyłączy oraz przejść. Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem słonecznym.

Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacji (w zależności od warunków atmosferycznych od 2 do kilku dni).

BORNIT® Profidicht 1K Express może być stosowany do klejenia płyt ocieplających.

Odpowiednie warstwy ochronne to np. folia kubełkowa wraz z folią poślizgową i włókniną filtrującą (BORNI® Drain V+F) oraz płyty odwadniające łączone termicznie lub asfaltem. Następnie można zasypać wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.

Zużycie

 • w przypadku obciążenia budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: ok. 3,5 - 4,0 l na m² --> grubość mokrej warstwy 3,5 - 4,0 mm --> grubość suchej warstwy 3,1 - 3,6 mm
 • w przypadku obciążenia budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): ok. 4,5 - 5,0 l na m² --> grubość mokrej warstwy 4,5 - 5,0 mm --> grubość suchej warstwy 4,1 - 4,5 mm
 • klejenie płyt ociepleniowych: ok. 2 l / m²

Kontrola grubości warstw

W wykonywanym obiekcie należy przeprowadzić kontrolę grubości nałożonych warstw bezpośrednio po ich nałożeniu (grubość warstwy mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia w miejscu próbnym położonym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obciążenie budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: minimalna grubość suchej warstwy: 3mm Obciążenie budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): minimalna grubość warstwy suchej: 4 mm

Przechowywanie

BORNIT® Profidicht 1K Express należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur powyżej +30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 6 miesięcy.

Ochrona zdrowia, miejsca pracy i przeciwpożarowa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą.

Uwagi

Niniejsza informacja zastępuje wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu, w związku z czym tracą one moc. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu mogą być konieczne odstępstwa w zakresie sposobu postępowania zaproponowanego w niniejszej informacji technicznej. O ile w pojedynczych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią zatem uzgodnionej gwarancji dochowania cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej. Polecamy śledzenie ewentualnych zmian na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

Dostępne opakowania

Profidicht 1K Express: beczka o pojemności 32 l, 18 opakowań na palecie

 

Deklaracja CE

W celu jak najlepszej prezentacji treści w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisywanych przez pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Ustawienia plików cookies użytkownik może w każdej chwili zmienić oraz je usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dla plików cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje nasze pliki cookies i inne podobne technologie na urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nich zapisanych. Szczegóły dotyczące plików cookie i naszej polityki prywatności