Przejdź do treści strony

Subskrypcja

  • Kruszywa drogowe i kolejowe

Podaj swój adres e-mail, a na Twoją skrzynkę e-mail będą przesyłane wiadomości z informacjami o naszej firmie zgodnie z regulaminem subskrypcji.

Aktualności

a a a

KOPALNIA MELAFIRU Rybnica Leśna

obraz

Melafir - magmowa skała wylewna o odczynie obojętnym, barwy brunatno-czerwonej do czarnej. Ze względu na wiek geologiczny i formę krystaliczną kruszywa melafirowe mają podobne lub lepsze oraz bardziej wyrównane właściwości jak kruszywa bazaltowe. Kruszywa melafirowe, w szczególności te produkowane z głębszych warstw struktur wylewnych, charakteryzują się mniejszą ścieralnością i wysoką mrozoodpornością nawet przy podwyższonej nasiąkliwości.

Wszystkie kruszywa spełniają wymagania normy PN-EN-13043, PN-EN-13242, PN-EN-12620, PN-EN-13450

Kopalnia posiada system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+

Melafir jako skała cechuje się niskim ciężarem właściwym (gęstość skały 2,7 g/cm3) od np. kruszyw bazaltowych. Z tego tytułu wynikają konkretne oszczędności w stosunku do skał ciężkich. Przy zakupie kruszywa melafirowego z Rybnicy Leśnej oszczędność wynosi nawet 14 %.

Grysy melafirowe z Rybnicy Leśnej ze względu na bardzo wysoki wskaźnik polerowalności (PSV > 56) doskonale nadają się na doziarnienie mas bitumicznych do warstw ścieralnych produkowanych z kruszyw o niskim wskaźniku PSV jak np. bazalty lub dolomity.

Zastosowanie:

  • Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu
  • Budownictwo kolejowe jako materiał podsypkowy dla wszystkich kategorii ruchu
  • Betony cementowe wysokich marek > B50
  • Parkingi, place
  • Ceramika budowlana

Produkcja: KSS Bartnica Sp. z o. o.
Rodzaj skały: Melafir (Trachybazalt)
Wielkość złoża: 160 mln ton

Asortyment

Piasek łamany 0/2 0,075/2
Kruszywo drobne granulowane 0/5 0,075/5
Grysy szlachetne 2/5, 4/8, 2/8, 8/11, 11/16, 11/16
Kilniec 5/31,5
Tłuczeń kolejowy
31,5/50
Tłuczeń drogowy 31,5/63
Mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5, 0/63
Mieszanki do warstw mrozoochronnych 0/31,5
Miał kamienny 0/5
Mączka kamienna 0/063 mm

Maksymalna dzienna zdolność wysyłkowa transportem

  • kolejowym - 8 tys. ton
  • samochodowym - 6 tys. ton 

Załadunek

6.00-22.00, w sezonie całodobowy

Produkcja roczna:

1 mln