Polityka prywatności

               Niniejsza polityka dotyczy ochrony prywatności użytkowników i jest realizowana w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.skn.pl i jej podstronach są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kościelnej 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051.

               Dla Śląskich Kruszyw Naturalnych Sp. z o. o. prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników (ochrona danych osobowych użytkowników) jest najważniejszym priorytetem. Stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne służące zapobieganiu ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników i służących bezpieczeństwu danych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem podanych danych osobowych są Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, KRS 0000157600, NIP 7541009068, REGON 530974051. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Państwa dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO), które mają zastosowanie od 25.05.2018 r.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

1. Obsługi zapytania zgłoszonego do nas pocztą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

2. Zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 • Rozpoczęcie procesu zakupu oferowanego towaru,
 • przedstawienie oferty,
 • konieczność przekazania istotnych informacji o produkcie,
 • zawarcie umowy,
 • wykonanie umowy (sprzedaż towaru z dostawą lub z odbiorem osobistym),
 • umożliwienie korzystania z dodatkowej usługi – możliwość pobrania detali architektonicznych, broszur zawierających rozwiązania techniczne (celem nawiązania kontaktu handlowego, współpracy, zawarcia umowy).

 

3. Wykonanie ciążących nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • wystawienie i przechowywanie faktur VAT,
 • wystawienie i przechowywanie dokumentów WZ i listów przewozowych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,
 • udzielanie informacji na żądanie organów państwa, do których udzielania jesteśmy zobowiązani z mocy przepisów prawa.

 

4. Wykonanie czynności wynikających z prawne uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne co obejmuje w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju sprzedaży, monitorowanie płatności,
 • marketing bezpośredni produktów własnych.

 

5. Wykonanie czynności wynikających z udzielonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. To treść tej zgody będzie określać cel przetwarzania danych. Każda z udzielonych zgód może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

6.Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest obsługa zapytania przesłanego drogą e – mail to będziemy te dane przechowywać przez czas do udzielenia odpowiedzi (obsługi zapytania przesłanego drogą elektroniczną).
 • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy to będziemy te dane przechowywać do realizacji umowy i przez okres czasu po wykonaniu umowy odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążących na nas obowiązków prawnych to będziemy te dane przechowywać przez czas określony w przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach o rachunkowości i w przepisach podatkowych.
 • Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda to dane osobowe będę przez nas przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń. W zakresie w jakim dane będą przetwarzane w celu skierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

7. Które dane należy nam podać i jakie są konsekwencje nie podania danych.

 • Zakup towaru: W celu zakupu towaru niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca dostawy (jeśli jest to miejsce inne niż adres zamieszkania. Są to wymogi bez których nie dojdzie do zawarcia umowy. Podanie numeru telefonu i adres e-mail jest wymogiem umownym i służy należytemu wykonaniu umowy.
 • Wystawienie faktury VAT: Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury VAT, na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres – jest to wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury VAT,
 • Korzystanie z dodatkowych usług: W celu korzystania z dodatkowych usług należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, województwo lub miejscowość – jest to wymóg umowny celem udostępnienia na Państwa żądanie dokumentacji technicznej (nawiązania kontaktu handlowego, współpracy).
 • Profil klienta: Do założenia konta klienta (zarejestrowania się) wymagane jest tylko podanie adresu e-mail jako identyfikator użytkowania, jednocześnie jako adresu weryfikującego posiadacza konta poczty elektronicznej.
 • Obsługa zapytania zgłoszonego pocztą elektroniczną – adres mailowy, a jeśli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi inne informacje wskazane przez Administratora danych osobowych.

 

8. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie transportu, firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, usługi księgowe, usługi służące wykonaniu umowy, usługi płatnicze, usługi konsultingowo-doradcze, usługi audytowe, pomoc prawną. Wymienione podmioty mogą stać się również Administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako Administratora , w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania.

 

9. Przysługujące Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Przysługują Państwu prawa do: dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak ta; sprostowanie danych (poprawienie ich), usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania danych (np. nie wykonywanie pewnych operacji na danych), przeniesienie danych (eksport do pliku) oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw należy zwrócić się w formie pisemnej na adres Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@skn.pl. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tak jak np. profilowanie), a który mogłyby wobec Państwa wywołać skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

11. Strona gromadzi i zapisuje następujące dane:

 • Używany system operacyjny
 • Data i godzina wejścia
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki i wersja
 • Referrer (storna internetowa, z której przeniesiono się na naszą stronę)
 • Podstrony, które linkują do naszej strony
 • ISP (dostawca usług internetowych), z którego serwera rejestrowane jest wejście na stronę SKN
 • Podobne informacje i dane, które chronią system użytkownika przez atakami cyfrowymi (np. programy antywirusowe)

 

Gromadzenie tych danych wynika z następujących powodów:

 • Odpowiednia prezentacja zawartości strony internetowej
 • Zoptymalizowanie strony internetowej
 • Zagwarantowanie odpowiednich funkcji na stronie internetowej
 • Udostępnienie niezbędnych informacji, aby w przypadku ataku cyfrowego umożliwić działania dochodzeniowe
 • Analiza danych, w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa, aby osiągnąć optymalny poziom bezpieczeństwa
 • W celach administracyjnych

 

12. Pliki cookies

Używamy plików cookies, które są danymi tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i są przeznaczone do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies używane są aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z odpowiednich usług, które bez użycia plików cookies byłyby niemożliwe oraz w celu usprawnienia odwiedzin naszej strony internetowej, jej optymalizacji względem używanej przez użytkownika przeglądarki i urządzenia końcowego jak w celu ponownego rozpoznania użytkownika końcowego.

Odwiedzając stronę www.skn.pl użytkownik zgadza się na zapisywanie na jego urządzeniu następujących plików cookie:

 • PHP Session Cookie

                 PHPSESSID

 • Google Analytics

                 _ga
                 _gat
                 _gid

 • Google Maps

                 HSID
                 SID
                 SSID
                 APISID
                 NID
                 SAPISID
                 SIDCC

 

Użytkownik może w dowolnym momencie zapobiec zapisywaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetową, blokując je całkowicie. W ten sposób blokowane jest na przyszłość całkowicie możliwość zapisywania plików cookie. Ponadto już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą opcji przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

W przypadku braku możliwości zapisu plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być dostępne, czy działać poprawnie.

 

13. Narzędzia analityczne

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. wykorzystuje również narzędzia analityczne w celu optymalizacji użytkowania naszej strony internetowej.

 

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics. Umożliwia to nam analizę niezależnie od wykorzystywanych urządzeń końcowych (np. PC, laptop, smartfon).

Google Analytics używa plików cookie (patrz wyżej), które są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jak opisano powyżej, twoje działania poprzez anonimizację IP (tak zwane maskowanie IP) nie powinny już być do nich przypisywane. Tylko w wyjątkowych przypadkach, według samego Google, pełny adres IP zostanie przeniesiony do Google w Stanach Zjednoczonych. Połączenie ich z innymi danymi z Google, które dotyczą danego użytkownika, nie ma miejsca zgodnie z oświadczeniami firmy Google.

 

Dokładniejsze informacje dotyczące Google na stronie:  https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

 

Celem przetwarzania jest wykorzystanie zebranych informacji do oceny korzystania ze strony internetowej i do tworzenia raportów na temat działań użytkowników na stronie internetowej. Ponadto wykorzystanie umożliwi świadczenie powiązanych usług operatorowi strony internetowej.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i na tej podstawie udzielona zgoda.

Odbiorcą danych jest Google.

Czas przechowywania danych wynosi – zgodnie z oświadczeniem firmy Google – 14 miesięcy, po których następuje raz w miesiącu ich automatyczne kasowanie.

 

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody realizowane jest poprzez modyfikację ustawień przeglądarki. Cofnięcie zgody odnosi się do przyszłych działań. Równocześnie powyższy brak zgody może mieć wpływ na to, że nie wszystkie funkcje naszej strony mogą być dostępne, czy działać poprawnie.

 

Informujemy, że można zapobiec zapisywaniu powyższych danych, które zostają pozyskiwane przy pomocy cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Google Maps

Strona SKN za pomocą API (Interfejs Programowania Aplikacji) korzysta z serwisu Google Maps. Z tego względu na urządzeniu Użytkownika jest zapisywany plik NID-Cookie. Zwracamy uwagę, że Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. zgodnie z własną wiedzą potwierdzając zgodność z wytycznymi UE dot. ochrony danych osobowych korzysta z usług Google Maps.

Ponadto na podstawie oświadczeń firmy Google stale pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu integrację wytycznych i środków bezpieczeństwa jak i ochrony danych.

 

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje strony SKN w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookie.

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu niniejszej publikacji.

 

14. Informacje kontaktowe

Nasze dane kontaktowe: Śląskie Kruszywa Naturalne  Sp. z o.o.  ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice, tel. 077 402 10 08, e-mail: rodo@skn.pl.

W celu jak najlepszej prezentacji treści w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisywanych przez pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Ustawienia plików cookies użytkownik może w każdej chwili zmienić oraz je usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dla plików cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje nasze pliki cookies i inne podobne technologie na urządzeniu końcowym oraz korzystanie z informacji w nich zapisanych. Szczegóły dotyczące plików cookie i naszej polityki prywatności